FAQมือใหม่

มือใหม่
 
ถาม:ผลงานการรบใช้ทำอะไร?รับอย่างไร? 
 
ตอบ:สะสมผลการรบสามารถเสี่ยงทายยันต์พยัคฆ์ได้ที่โรงเตี๊ยม ยันต์พยัคฆ์ที่ได้มาเมื่อถึงจำนวนที่กำหนดไว้ สามารถรับสมัครขุนพลที่มีสถานะสอดคล้องกันได้
 
ถาม: ดาวคุ้มร่างขุนพลคืออะไร?
 
ตอบ:ดาวคุ้มร่างคือละอองดาวที่ได้รับเมื่อผ่านดันเจี้ยนทั่วไปสำเร็จ ใช้ละอองดาวคลิกรับประกายดาวจนเป็นรูปพระจันทร์ จะได้รับHPเพิ่มขึ้นจำนวนมาก
 
ถาม:บันทึกดวงดาวคืออะไร?
 
ตอบ:รวมกลุ่มแม่ทัพที่กำหนดในบันทึกดวงดาวให้ครบก็จะเปิดกลุ่มนั้นๆได้ สามารถเพิ่มค่าเสียหายโดยรวมให้กับขุนพลของคุณได้  
 
ถาม: สกิลไร้เทียมทานคืออะไร?
 
ตอบ:สกิลไร้เทียมทานเป็นระบบเฉพาะ ขณะผู้เล่นปล่อยสกิล มีโอกาสเกิดสกิลไร้เทียมทาน ปล่อยสกิลนี้คุณจะได้รับเพิ่มเสียหายจำนวนมาก
 
ถาม: กระเป๋าคืออะไร?
 
ตอบ:ภายในกระเป๋า คุณสามารถซื้อไอเทมและที่จัดเก็บไอเทมได้ ทั้งยังตรวจดูสถานะพลังต่อสู้ขุนพลได้อีก
 
แม่ทัพ
 
ถาม:รับสมัครขุนพลใดได้บ้าง?
 
ตอบ:สถานะขุนพลแบ่งเป็น4ประเภท(เขียว,ฟ้า,ม่วง,ส้ม) ขุนพลที่รับสมัครจะเปิดตามLv.ตัวละคร
 
ถาม:คะแนนแลกขุนพลคืออะไร?
 
ตอบ:คะแนนแลกขุนพลคืออีกหนึ่งวิธีที่ผู้เล่นใช้รับสมัครขุนพล โดยรับคะแนนผ่านทางอันดับสนามประลอง ใช้คะแนนแลกสามารถรับขุนพลเฉพาะได้
 
ถาม: ประเภทของขุนพลได้แก่?
 
ตอบ:โจมตี:ขุนพลที่ใช้โจมตีกายภาพหรือโจมตีเวทมนตร์ได้ ค่าโจมตีแกร่งมาก
ป้องกัน:ขุนพลที่เน้นใช้โจมตีกายภาพเป็นหลัก เก่งในการป้องกัน
สนับสนุน:ขุนพลที่เน้นใช้โจมตีเวทมนตร์เป็นหลัก และมีผลในการรักษา
 
ถาม:ประเภทการโจมตีของขุนพลมีรูปแบบใดบ้าง?
 
ตอบ:แบ่งเป็นโจมตีกายภาพ, โจมตีเวทมนตร์ ทั้ง2ชนิดสร้างเสียหายต่างกัน แต่สามารถสร้างเสียหายศัตรูสูง
 
ถาม: ขุนพลมีสกิลหรือไม่?
 
ตอบ:มี แบ่งเป็นสกิลรุกและสกิลรับ สกิลรุกคือการปล่อยพลังโจมตีในรอบ ส่วนสกิลรับคือBUFFต่อเนื่อง
 
ถาม:ขุนพลเข้าสนามรบได้มากสุดกี่คน?
 
ตอบ:จำนวนขุนพลที่ผู้เล่นมีจำกัดสูงสุด8คน แต่เข้าสนามรบได้มากสุด5คนเท่านั้น จำนวนคนที่เข้าสนามรบจะเพิ่มตามLv.ตัวละคร
 
ถาม:ขุนพลปล่อยสกิลอย่างไร?
 
ตอบ:ในการต่อสู้ขุนพลจะปล่อยสกิลเฉพาะรอบ
 
การต่อสู้
 
ถาม:ประโยชน์ของค่ายทัพคืออะไร?
 
ตอบ:เพิ่มการจัดเรียงขุนพลตามค่ายทัพ สามารถแสดงศักยภาพในการต่อสู้ได้มากสุด
 
ถาม:ประโยชน์การอัพLv.ผู้เล่นคือ?
 
ตอบ:Lv.ผู้เล่นส่งผลกับการต่อสู้ของขุนพล Lv.สูงสามารถรับสมัครขุนพลที่มีสถานะสูง เพิ่มค่ายทัพได้มากขึ้น ยุทธภัณฑ์ที่ขุนพลใส่ก็เพิ่มสถานะได้เช่นกัน
 
ถาม:ประโยชน์ของสกิลไร้เทียมทานคือ?
 
ตอบ:เพียงตัวละครมีสกิลไร้เทียมทาน จะปล่อยสกิลไร้เทียมทานในการต่อสู้สำเร็จ สร้างค่าเสียหายจำนวนมาก อีกทั้งสังหารศัตรูรวดเร็ว คลิก“สกิล”ดูตัวละครว่ามีสกิลไร้เทียมทานประเภทใดบ้าง
 
ยุทธภัณฑ์
 
ถาม:อาวุธเพิ่มอะไรให้แก่ขุนพล?
 
ตอบ:เพิ่มค่าโจมตีและค่าป้องกัน อัพเกรดหรือดำเนินการเลื่อนขั้นได้
 
ถาม:ยันต์วิญญาณเพิ่มอะไรให้แก่ขุนพล?
 
ตอบ:ยันต์วิญญาณหลายชนิดในเกม สามารถเพิ่มสถานะโจมตี ป้องกันและHP 3ประเภทให้สูงสุดได้ สถานะที่ต่างกันของยันต์วิญญาณ สามารถทับซ้อนอัพเกรด เพิ่มค่าต่างๆให้สูงขึ้น
 
ถาม:อัญมณีมีประโยชน์ต่อขุนพลอย่างไร?
 
ตอบ:อัญมณีสามารถเพิ่มโจมตี ป้องกันและHPได้ อัญมณีต่างชนิดผลที่เพิ่มก็จะแตกต่างกัน อัญมณีสังเคราะห์อัพเกรดได้ อัญมณีLv.ยิ่งสูงก็ยิ่งเพิ่มค่ามากขึ้น
 
ไอเทมและวัสดุ
 
ถาม:Silverมีประโยชน์อะไร?รับได้อย่างไร?
 
ตอบ:Silverมักใช้ในการอัพเกรดยุทธภัณฑ์ขุนพล เสี่ยงทายยันต์วิญญาณและสังเคราะห์อัญมณีเป็นหลัก โดยรับได้จากกิจกรรมประจำวัน
 
ถาม:ประโยชน์ของละอองดาวคืออะไร?รับได้จากที่ใด?
 
ตอบ:ละอองดาวสามารถรับประกายดาวเพื่อเปิดดาวคุ้มร่างขุนพล รวมครบ6ดวงจะรับประกายดาวเพิ่มสถานะHPได้ ผ่านด่านตามผลประเมินดันเจี้ยนทั่วไปจะได้รับละอองดาวที่กำหนด
 
ถาม:วัสดุที่ต้องใช้ในการอัพเกรดและเลื่อนขั้นอาวุธรับได้จากที่ใด?
 
ตอบ:หินอัพเกรดรับได้จากดันเจี้ยนทั่วไป วัสดุเลื่อนขั้นก็สามารถรับได้จากดันเจี้ยนทั่วไปเช่นกัน แต่รูปจะต้องผ่านด่านดันเจี้ยนบอสจึงจะรับได้
 
ถาม:อัพสกิลอย่างไร?
 
ตอบ:การอัพสกิลต้องใช้สกิลของเศษคัมภีร์เดียวกัน รวบรวมเศษคัมภีร์ถึงจำนวนที่กำหนดจะอัพLv.ได้ คุณสามารถรับเศษคัมภีร์ได้จากกวาดล้างกองทัพ
 
ถาม:ทำอย่างไรเมื่อใช้พลังกายหมด?
 
ตอบ:สามารถซื้อได้ที่หน้าต่างดันเจี้ยนทั่วไปหรือดันเจี้ยนบอส โดยแต่ละวันมีการจำกัดจำนวนซื้อ
 
ถาม:รับอัญมณีได้จากที่ใด?เหรียญหยกคืออะไร?
 
ตอบ:อัญมณีและเหรียญหยกรับได้ที่ใบไม้ผลินกยูงทองแดง ผู้เล่นสามารถใช้เหรียญหยกแลกอัญมณีได้ที่ร้านค้าอัญมณี โดยอัญมณีมีประเภทและLv.แตกต่างกัน คุณสามารถสังเคราะห์อัญมณีเพื่อเพิ่มLv.ได้
 
ถาม:แผนวิถีเทพคืออะไร?จะใช้หินกลิ้งได้อย่างไร?
 
ตอบ:ในกิจกรรมประจำวันแผนวิถีเทพและหินกลิ้งเป็นไอเทมของจ๊กก๊กส่งเสบียง แผนวิถีเทพใช้เพิ่มเวลาในการส่งเสบียงให้เร็วขึ้น หินกลิ้งใช้โจมตีผู้เล่นที่ส่งเสบียงอยู่ 
 
ถาม:กลองรบปลุกใจใช้ทำอะไร?
 
ตอบ:กลองรบปลุกใจจะใช้ได้ในBOSSโลกและไฟสงครามเกงจิ๋ว สามารถเพิ่มสถานะตัวละครให้สูงขึ้น
 

Facebook

ศูนย์บริการลูกค้า

บริการลูกค้า: คลิก

Phone: +66(0)808 799 007

Line ID:

Office Hours: 08:30-21:30

Copyright 2014 lemongame.net, All rights reserved.