กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมที่1  สำเร็จภารกิจประจำวัน

ระยะเวลากิจกรรม: 22ธ.ค.57-25ธ.ค.57

เซิร์ฟที่เข้าร่วม: S1-S9

รายละเอียด: ทำภารกิจประจำวันให้สำเร็จตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน

สำเร็จ10ภารกิจประจำวัน การ์ดเหรียญแสนทองแดง*5 ยันต์พยัคฆ์หยกม่วง*5 หีบอัญมณีLv.2*1

สำเร็จ15ภารกิจประจำวัน การ์ดGold*5 ยันต์พยัคฆ์ทอง*5 ยันต์วิญญาณEXPเล็ก*1

กิจกรรมที่2  จำกัดเวลาลดราคา

ระยะเวลากิจกรรม: 22ธ.ค.57-25ธ.ค.57

เซิร์ฟที่เข้าร่วม: S1-S9

รายละเอียด: จำกัดเวลาลดราคาแต่ไม่จำกัดจำนวนนะ

รูปหยกวิญญาณLv.4 หยกชางชี่Lv.4 หยกพลังผลึกLv.4 หยกผ้อชี่Lv.4

หยกปี้ชี่Lv.4 อัญมณีHPLv.4 อัญมณีโจมตีกายภาพLv.4 อัญมณีโจมตีเวทย์Lv.4

อัญมณีป้องกันกายภาพLv.4 อัญมณีป้องกันเวทย์Lv.4 อัญมณีแม่นยำLv.4 อัญมณีหลบหลีกLv.4

รูปหยกวิญญาณLv.5 หยกชางชี่Lv.5 หยกพลังผลึกLv.5 หยกผ้อชี่Lv.5

หยกปี้ชี่Lv.5 อัญมณีHPLv.5 อัญมณีโจมตีกายภาพLv.5 อัญมณีโจมตีเวทย์Lv.5

อัญมณีป้องกันกายภาพLv.5 อัญมณีป้องกันเวทย์Lv.5 อัญมณีแม่นยำLv.5 อัญมณีหลบหลีกLv.5

กิจกรรมที่3  อันดับใช้จ่าย

ระยะเวลากิจกรรม: 22ธ.ค.57-25ธ.ค.57

เซิร์ฟที่เข้าร่วม: S1-S9

รายละเอียด: รับรางวัลตามอันดับใช้จ่าย

อันดับ1 ยันต์วิญญาณEXPLv.7*1 หีบอัญมณีLv.6*2 ยันต์หยก*500 ยาพยัคฆ์มังกร*100

อันดับ2-3 ยันต์วิญญาณEXPLv.6*1 หีบอัญมณีLv.5*2 ยันต์หยก*250 ยาพยัคฆ์มังกร*50

อันดับ4-10 ยันต์วิญญาณEXPใหญ่*1 หีบอัญมณีLv.4*2 ยันต์หยก*125 ยาพยัคฆ์มังกร*25


Facebook

ศูนย์บริการลูกค้า

บริการลูกค้า: คลิก

Phone: +66(0)808 799 007

Line ID:

Office Hours: 08:30-21:30

Copyright 2014 lemongame.net, All rights reserved.