ประกาศ 3K Legend เซิฟ12 เตรียมตัวเปิดเเล้วค่ะ

ประกาศ 3K Legend เซิฟ12 เตรียมตัวเปิดเเล้วค่ะ

ชื่อเซิฟ    S12-เล่าปี่ 


เวลาที่เปิดเซิฟ   วันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์  10:00 ค่ะ


Facebook

ศูนย์บริการลูกค้า

บริการลูกค้า: คลิก

Phone: +66(0)808 799 007

Line ID:

Office Hours: 08:30-21:30

Copyright 2014 lemongame.net, All rights reserved.