โปรโมชั่นใหม่ ประจำวันที่ 19-23 มีนาคม 2558

โปรโมชั่นใหม่ ประจำวันที่ 19-23 มีนาคม 2558 มาแล้วจ้า !

 

โปรโมชั่นที่ 1 : ใช้จ่ายGold มากสุด ติดอันดับ ได้รางวัลสุดคุ้ม! (ในฟังก์ชั่น อันดับใช้จ่าย)


ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 19-23 มีนาคม 2558

รายละเอียดโปรโมชั่น: ใช้จ่ายGold ติดอันดับ ได้รางวัลตามที่กำหนดในแต่ละอันดับ


-อันดับที่ 1 ผู้เล่นใช้จ่าย Gold อยู่ที่อันดับที่ 1 จะได้รับ การ์ดเหรียญล้านทองแดง 60 ใบ ยันต์EXP Lv.7 1 หีบ หีบอัญมณี Lv.7 จำนวน 1 ใบ จิตอสูร 16 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 20 ชิ้น

-อันดับที่ 2 ผู้เล่นใช้จ่าย Gold อยู่ที่อันดับที่ 2-3 จะได้รับ การ์ดเหรียญล้านทองแดง 30 ใบ ยันต์EXP Lv.6 1 หีบ หีบอัญมณี Lv.6 จำนวน 1 ใบ จิตอสูร 8 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 10 ชิ้น

-อันดับที่ 4 ผู้เล่นใช้จ่าย Gold อยู่ที่อันดับที่ 4-10 จะได้รับ การ์ดเหรียญล้านทองแดง 15 ใบ ยันต์EXP ใหญ่ 1 หีบ หีบอัญมณี Lv.5 จำนวน 1 ใบ จิตอสูร 4 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 5 ชิ้น


***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 00.00 น.

2.สำหรับโปรโมชั่นนี้ ผู้เล่นจะได้รับรางวัลหลังจากสิ้นสุดโปรโมชั่นค่ะ

3.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


โปรโมชั่่นที่ 2 : เติมเงินสะสม Gold ได้รับรางวัลสุดคุ้ม (ในฟังก์ชั่น ตอบแทนนอก)


ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 19-23 มีนาคม 2558

รายละเอียดโปรโมชั่น: เติมเงินสะสมตามจำนวนที่ระบุ จะได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ แต่จะได้เฉพาะที่เติมเงินสะสมถึงเท่านั้น ไม่นับรวมจำนวนก่อนหน้า


-เติมเงินสะสม100 Gold จะได้รับ ยันต์ EXPกลาง 3 หีบ การ์ดเหรียญล้านทองแดง 1 ใบ ห่อท้อ 1 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 1 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.3 จำนวน 4 หีบ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 2 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 500 Gold จะได้รับ ยันต์EXPกลาง 5 หีบ การ์ดเหรียญล้านทองแดง 5 ใบ ห่อท้อ 5 ใบ ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 5 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.4 จำนวน 3 หีบ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 5 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 1000 Gold จะได้รับ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 8 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 10 ใบ ห่อท้อ 10 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 10 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.4 จำนวน 4 ชิ้น ยันต์EXPใหญ่ 3 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 3000 Gold จะได้รับ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 12 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 30 ใบ หีบอัญมณี Lv.5 จำนวน 3 หีบ ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 30 ชิ้น ยันต์EXPใหญ่ 5 ชิ้น ห่อท้อ 30 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 6000 Gold จะได้รับ ยันต์EXP Lv.6 จำนวน 3 หีบ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 16 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 60 ใบ หีบอัญมณี Lv.5 จำนวน 4 หีบ ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 60 ชิ้น ห่อท้อ 60 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 12000 Gold จะได้รับ ยันต์EXP Lv.6 จำนวน 5 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.6 จำนวน 3 หีบ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 21 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 120 ใบ ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 120 ชิ้น ห่อท้อ 120 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 18000 Gold จะได้รับ หีบอัญมณี Lv.6 จำนวน 4 หีบ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 26 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 180 ใบ ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 180 ชิ้น ห่อท้อ 180 ชิ้น ยันต์EXP LV.7 จำนวน 3 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 30000 Gold จะได้รับ หีบอัญมณี Lv.7 จำนวน 3 หีบ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 32 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 300 ใบ ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 300 ชิ้น ห่อท้อ 300 ชิ้น ยันต์EXP LV.8 จำนวน 3 ชิ้น


***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 00.00 น.

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

3.หลังจากเติมเงินสะสมครบตามเงื่อนไข ผู้เล่นสามารถกดรับรางวัลได้ที่ไอค่อน ของขวัญ ด้านบนซ้ายของเกมส์


ขอให้ผู้เล่นทุกท่านสนุกกับเกมส์ 3K Legend ค่ะ


ทีมงานเกมส์ 3K Legend

Lemon Game

Facebook

ศูนย์บริการลูกค้า

บริการลูกค้า: คลิก

Phone: +66(0)808 799 007

Line ID:

Office Hours: 08:30-21:30

Copyright 2014 lemongame.net, All rights reserved.