โปรโมชั่นใหม่ ประจำวันที่ 26-30 มีนาคม 2558

โปรโมชั่นใหม่ ประจำวันที่ 26-30 มีนาคม 2558 มาแล้วจ้า !


โปรโมชั่่นที่ 1 : เติมเงินสะสม Gold ได้รับรางวัลสุดคุ้ม (ในฟังก์ชั่น ตอบแทนนอก)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 26-30 มีนาคม 2558

รายละเอียดโปรโมชั่น: เติมเงินสะสมตามจำนวนที่ระบุ จะได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ แต่จะได้เฉพาะที่เติมเงินสะสมถึงเท่านั้น ไม่นับรวมจำนวนก่อนหน้า

-เติมเงินสะสม100 Gold จะได้รับ ยันต์ EXPใหญ่ 2 หีบ การ์ดเหรียญล้านทองแดง 5 ใบ หีบอัญมณี Lv.4 จำนวน 2 หีบ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 4 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 5 ชิ้น จิตอสูร 3 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 500 Gold จะได้รับ ยันต์EXPใหญ่ 4 หีบ การ์ดเหรียญล้านทองแดง 10 ใบ หีบอัญมณี Lv.4 จำนวน 4 หีบ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 8 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 10 ชิ้น จิตอสูร 6 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 1000 Gold จะได้รับ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 12 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 15 ใบ หีบอัญมณี Lv.4 จำนวน 6 ชิ้น ยันต์EXPใหญ่ 6 ชิ้น จิตอสูร 9 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 15 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 3000 Gold จะได้รับ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 16 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 30 ใบ หีบอัญมณี Lv.5 จำนวน 3 หีบ ยันต์EXPLV.6 จำนวน 3 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 30 ชิ้น จิตอสูร 12 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 6000 Gold จะได้รับ ยันต์EXP Lv.7 จำนวน 2 หีบ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 20 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 60 ใบ หีบอัญมณี Lv.6 จำนวน 2 หีบ ยาพยัคฆ์มังกร 60 ชิ้น จิตอสูร 15 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 12000 Gold จะได้รับ ยันต์EXP Lv.7 จำนวน 4 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.6 จำนวน 4 หีบ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 24 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 120 ใบ ยาพยัคฆ์มังกร 120 ชิ้น จิตอสูร 18 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 18000 Gold จะได้รับ หีบอัญมณี Lv.7 จำนวน 2 หีบ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 28 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 180 ใบ ยันต์EXP LV.8 จำนวน 2 ชิ้นจิตอสูร 21 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 180 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 30000 Gold จะได้รับ หีบอัญมณี Lv.7 จำนวน 4 หีบ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 32 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 300 ใบ ยันต์EXP LV.8 จำนวน 4 ชิ้น จิตอสูร 24 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 300 ชิ้น


***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 00.00 น.

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

3.หลังจากเติมเงินสะสมครบตามเงื่อนไข ผู้เล่นสามารถกดรับรางวัลได้ที่ไอค่อน ของขวัญ ด้านบนซ้ายของเกมส์


โปรโมชั่่นที่ 2 : เติมเงินใช้จ่ายสะสม Gold ได้รับรางวัลสุดคุ้ม (ในฟังก์ชั่น สมนาคุณใช้จ่าย)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 26-30 มีนาคม 2558

รายละเอียดโปรโมชั่น: ใช้จ่ายสะสมตามจำนวนที่ระบุ จะได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ แต่จะได้เฉพาะที่ใช้จ่ายสะสมถึงเท่านั้น ไม่นับรวมจำนวนก่อนหน้า

-เติมเงินสะสม 500 Gold จะได้รับ ชิ้นส่วนเหงื่อโลหิต 2 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 1 ใบ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 2 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 1 ชิ้น ชิ้นส่วนเช็กเธาว์ 2 ชิ้น ห่อท้อ 1 ชิ้น 

-เติมเงินสะสม 1000 Gold จะได้รับ ชิ้นส่วนเหงื่อโลหิต 4 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 4 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 2 ใบ ชิ้นส่วนเช็กเธาว์ 4 ชิ้น ห่อท้อ 2 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 2 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 2000 Gold จะได้รับ ชิ้นส่วนเหงื่อโลหิต 6 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 6 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 5 ใบ ชิ้นส่วนเช็กเธาว์ 6 ชิ้น  ห่อท้อ 5 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 5 ชิ้น 

-เติมเงินสะสม 5000 Gold จะได้รับ ชิ้นส่วนเหงื่อโลหิต 8 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 8 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 15 ใบ ชิ้นส่วนเช็กเธาว์ 8 ชิ้น ห่อท้อ 15 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 15 ชิ้น 

-เติมเงินสะสม 10000 Gold จะได้ ชิ้นส่วนเหงื่อโลหิต  10 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 10 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 30 ใบ ชิ้นส่วนเช็กเธาว์ 10 ชิ้น ห่อท้อ 30 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 30 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 20000 Gold จะได้รับ ชิ้นส่วนเหงื่อโลหิต 12 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 12 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 60 ใบ ชิ้นส่วนเช็กเธาว์ 12 ชิ้น ห่อท้อ 60 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 60 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 30000 Gold จะได้รับ ชิ้นส่วนเหงื่อโลหิต 14 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 14 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 90 ใบ ชิ้นส่วนเช็กเธาว์ 14 ชิ้น ห่อท้อ 90 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 90 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 50000 Gold จะได้รับ ชิ้นส่วนเหงื่อโลหิต 16 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 16 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 150 ใบ ชิ้นส่วนเช็กเธาว์ 16 ชิ้น ห่อท้อ 150 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 150 ชิ้น


***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 00.00 น.

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

3.หลังจากเติมเงินสะสมครบตามเงื่อนไข ผู้เล่นสามารถกดรับรางวัลได้ที่ไอค่อน ของขวัญ ด้านบนซ้ายของเกมส์


ขอให้ผู้เล่นทุกท่านสนุกกับเกมส์ 3K Legend


ทีมงานเกมส์ 3K Legend


Lemon Game

Facebook

ศูนย์บริการลูกค้า

บริการลูกค้า: คลิก

Phone: +66(0)808 799 007

Line ID:

Office Hours: 08:30-21:30

Copyright 2014 lemongame.net, All rights reserved.