โปรโมชั่นประจำวันที่ 13-20 เมษายน 2558

โปรโมชั่นประจำวันที่ 13-20 เมษายน 2558


โปรโมชั่นที่ 1 เติมเงินตามจำนวนที่กำหนด รับรางวัลสุดคุ้ม! ( ในฟังก์ชั่น ตอบแทน)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 13-16 เมษายน 2558

รายละเอียดโปรโมชั่น: เติมเงินตามจำนวนที่กำหนด จะได้รับรางวัลตามที่ระบุไว้ในแต่ละจำนวน

-เติมเงินในครั้งเดียว 300-599 Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 3 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 3 ชิ้น จิตอสูร 3 ชิ้น ห่อท้อ 3 ชิ้น 

-เติมเงินในครั้งเดียว 600-999 Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 6 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 6 ชิ้น จิตอสูร 6 ชิ้น ห่อท้อ 6 ชิ้น 

-เติมเงินในครั้งเดียว1000-1999 Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 10 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 10 ชิ้น จิตอสูร 10 ชิ้น ห่อท้อ 10 ชิ้น 

-เติมเงินในครั้งเดียว2000-2999 Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 20 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 20 ชิ้น จิตอสูร 20 ชิ้น ห่อท้อ 20 ชิ้น 

-เติมเงินในครั้งเดียว3000-3999 Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 30 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 30 ชิ้น จิตอสูร 30 ชิ้น ห่อท้อ 30 ชิ้น 

-เติมเงินในครั้งเดียว4000-5999 Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 40 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 40 ชิ้น จิตอสูร 40 ชิ้น ห่อท้อ 40 ชิ้น 

-เติมเงินในครั้งเดียว6000-6999 Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 60 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 60 ชิ้น จิตอสูร 60 ชิ้น ห่อท้อ 60 ชิ้น 

-เติมเงินในครั้งเดียว7000-9999 Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 70 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 70 ชิ้น จิตอสูร 70 ชิ้น ห่อท้อ 70 ชิ้น 

-เติมเงินในครั้งเดียว 10000 Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 100 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 100 ชิ้น จิตอสูร 100 ชิ้น ห่อท้อ 100 ชิ้น 

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

3.โปรโมชั่นที่ได้รับ จะได้รับเฉพาะโปรโมชั่นตามจำนวนเงินที่เติมเท่านั้น จะไม่ได้รับในโปรโมชั่นรับโบนัสการเติมเงินในจำนวนอื่น


โปรโมชั่นที่ 2 ซื้อไอเทม เพิ่มอันดับต่อสู้ (ในฟังก์ชั่น อันดับต่อสู้)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 13-16 เมษายน 2558

รายละเอียดโปรโมชั่น: แพ็คเกจไอเทมสุดคุ้มจำกัดจำนวน แค่ชุดแพ็คเกจละ 5 ชุด เท่านั้น 

-เเพ็คเกจที่1 ราคา 188 Gold จะได้รับ ติ่มซำ 5 ชิ้น ซาลาเปา 15 ลูก หมี่อายุยืน 10 ชิ้น

-เเพ็คเกจที่2 ราคา 888 Gold จะได้รับ ยันต์พยัคฆ์ทอง 100 ชิ้น ยันต์พยัคฆ์เงินลับ 20 ชิ้น ยันต์พยัคฆ์จิตเลือด 60 ชิ้น

-เเพ็คเกจที่3 ราคา 1888โกลด์ จะได้รับ ชิ้นส่วนเหงื่อโลหิต 5 ชิ้น ชิ้นส่วนเช็กเธาว์ 5 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 5 ชิ้น จิตอสูร 20 ชิ้น

-เเพ็คเกจที่4 ราคา 2888โกลด์ จะได้รับ หีบยันต์ EXP Lv.8 จำนวน 1 กล่อง หีบยันต์ EXP Lv.6 จำนวน 3 กล่อง หีบยันต์ EXP Lv.7 จำนวน 2 กล่อง

-เเพ็คเกจที่5 ราคา 2888โกลด์ จะได้รับ หยกพลังผลึก 5 จำนวน 1 ชิ้น หยกวิญญาณ 5 จำนวน 1 ชิ้น หยกชางชี่ 5 จำนวน 1 ชิ้น หยกผ้อชี่ 5 จำนวน 1 ชิ้น

-เเพ็คเกจที่6 ราคา 2888โกลด์ จะได้รับ หีบอัญมณี Lv.5 จำนวน 3 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.6 จำนวน 2 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.7 จำนวน 1 ชิ้น

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558

2.จำกัดแพ็คเกจละ 5 ชุดเท่านั้น  

3.ผู้เล่น 1 คน สามารถซื้อได้มากกว่า 1 แพ็คเกจในโปรโมชั่นนี้ และสามารถซื้อแพ็คเกจเดิมซ้ำได้มากกว่า 1 ชุด

4.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


โปรโมชั่่นที่ 3 : เติมเงินใช้จ่ายสะสม Gold ได้รับรางวัลสุดคุ้ม (ในฟังก์ชั่น สมนาคุณใช้จ่าย)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 13-16 เมษายน 2558

รายละเอียดโปรโมชั่น: ใช้จ่ายสะสมตามจำนวนที่ระบุ จะได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ แต่จะได้เฉพาะที่ใช้จ่ายสะสมถึงเท่านั้น ไม่นับรวมจำนวนก่อนหน้า

-เติมเงินสะสม 750 Gold จะได้รับ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 5 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 5 ชิ้น จิตอสูร 10 ชิ้น ยันต์หยก 5 ชิ้น ยันต์EXPใหญ่ 2 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.4 จำนวน 2 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 1500 Gold จะได้รับ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 10 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 10 ชิ้น จิตอสูร 15 ชิ้น ยันต์หยก 10 ชิ้น ยันต์EXPใหญ่ 4 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.4 จำนวน 4 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 4500 Gold จะได้รับ ยันต์EXP Lv.6 จำนวน 2 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 15 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 30 ชิ้น จิตอสูร 30 ชิ้น ยันต์หยก 30 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.5 จำนวน 2 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 9000 Gold จะได้รับ ยันต์EXP Lv.6 จำนวน 4 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 20 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 60 ใบ จิตอสูร 60 ชิ้น ยันต์หยก 60 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.5 จำนวน 4 ชิ้น 

-เติมเงินสะสม 18000 Gold จะได้รับ หีบอัญมณี Lv.6 จำนวน 2 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 25 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 120 ใบ ชิ้น จิตอสูร 90 ชิ้น ยันต์หยก 120 ชิ้น ยันต์EXP Lv.7 จำนวน 2 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 27000 Gold จะได้รับ หีบอัญมณี Lv.6 จำนวน 4 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 30 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 180 ใบ ชิ้น จิตอสูร 120 ชิ้น ยันต์หยก 180 ชิ้น ยันต์EXP Lv.7 จำนวน 4 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 45000 Gold จะได้รับ หีบอัญมณี Lv.7 จำนวน 2 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 35 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 300 ใบ ชิ้น จิตอสูร 150 ชิ้น ยันต์หยก 300 ชิ้น ยันต์EXP Lv.8 จำนวน 2 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 75000 Gold จะได้รับ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 40 ชิ้น อัญมณีป้องกันเวทย์ 8 จำนวน 1 ชิ้น จิตอสูร 180 ชิ้น ยันต์EXP Lv.9 จำนวน 2 ชิ้น หีบเหลือล้น 50 ล้าน จำนวน 10 ชิ้น อัญมณีป้องกันกายภาพ 8 จำนวน 1 ชิ้น

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2558

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

3.หลังจากเติมเงินสะสมครบตามเงื่อนไข ผู้เล่นสามารถกดรับรางวัลได้ที่ไอค่อน ของขวัญ ด้านบนซ้ายของเกมส์


กิจกรรม รางวัลล็อคอิน

ระยะเวลากิจกรรม: วันที่ 13-20 เมษายน 2558

รายละเอียดกิจกรรม: ล็อคอินทุกวันในช่วงกิจกรรม จะได้รับรางวัลตามที่กำหนดในแต่ละวัน

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 13 เมษายน จะได้รับ การ์ดGold 1 ใบ จิตอสูร 2 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 1 ใบ

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 14 เมษายน จะได้รับ การ์ดGold 2 ใบ จิตอสูร 4 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 2 ใบ

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 15 เมษายน จะได้รับ การ์ดGold 3 ใบ จิตอสูร 6 ชิ้น  การ์ดเหรียญแสนทองแดง 3 ใบ

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 16 เมษายน จะได้รับ การ์ดGold 4 ใบ จิตอสูร 8 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 4 ใบ

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 17 เมษายน จะได้รับ การ์ดGold 5 ใบ จิตอสูร 10 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 5 ใบ

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 18 เมษายน จะได้รับ การ์ดGold 6 ใบ จิตอสูร 12 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 6 ใบ

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 19 เมษายน จะได้รับ การ์ดGold 7 ใบ จิตอสูร 14 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 7 ใบ

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2558 เวลา 23:59:59 น.

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


ขอให้ผู้เล่นทุกท่านสนุกกับเกมส์ 3K Legend ค่ะ


ทีมงานเกมส์ 3K Legend

Lemongame

Facebook

ศูนย์บริการลูกค้า

บริการลูกค้า: คลิก

Phone: +66(0)808 799 007

Line ID:

Office Hours: 08:30-21:30

Copyright 2014 lemongame.net, All rights reserved.