โปรโมชั่นประจำวันที่ 20-30 เมษายน 2558

โปรโมชั่นประจำวันที่ 20-30 เมษายน 2558


โปรโมชั่นที่ 1 เติมเงินตามจำนวนที่กำหนด รับรางวัลสุดคุ้ม! ( ในฟังก์ชั่น ตอบแทน)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 20-30 เมษายน 2558

รายละเอียดโปรโมชั่น: เติมเงินตามจำนวนที่กำหนด จะได้รับรางวัลตามที่ระบุไว้ในแต่ละจำนวน

-เติมเงินในครั้งเดียว 60-299 Gold จะได้รับ หีบอัญมณี Lv.3 2 กล่อง หีบยันต์EXPเล็ก 2 กล่อง การ์ดเหรียญล้านทองเเดง2 ใบ ยันต์หยก 2 ชิ้น

-เติมเงินในครั้งเดียว 300-999 Gold จะได้รับ หีบอัญมณีLv.3 4 กล่อง หีบยันต์EXPเล็ก 4 กล่อง การ์ดเหรียญล้านทองเเดง 4 ใบ ยันต์หยก 6 ชิ้น

-เติมเงินในครั้งเดียว1000-1999 Gold จะได้รับ ยันต์หยก 20 ชิ้น หีบอัญมณีLv.4 2 กล่อง หีบยันต์EXPกลาง 2 กล่อง การ์ดเหรียญล้านทองเเดง 6 ใบ

-เติมเงินในครั้งเดียว2000-3999 Gold จะได้รับ หีบอัญมณีLv.5 2 กล่อง ยันต์หยก 40 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองเเดง 12 ใบ หีบยันต์EXPใหญ่ 2 กล่อง

-เติมเงินในครั้งเดียว4000-5999 Gold จะได้รับ ยันต์หยก 80 ชิ้น หีบอัญมณีLv.6 จำนวน 2 กล่อง การ์ดเหรียญล้านทองเเดง 24 ใบ หีบยันต์EXP Lv.6 จำนวน 2 กล่อง

-เติมเงินในครั้งเดียว6000 Gold ขึ้นไป จะได้รับ ยันต์หยก 120 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองเเดง 36 ใบ หีบอัญมณี Lv.7 2 กล่อง หีบยันต์EXP Lv.7 2 กล่อง

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

3.โปรโมชั่นที่ได้รับ จะได้รับเฉพาะโปรโมชั่นตามจำนวนเงินที่เติมเท่านั้น จะไม่ได้รับในโปรโมชั่นรับโบนัสการเติมเงินในจำนวนอื่น


โปรโมชั่นที่ 2 ไอเทมสุดคุ้ม ลดราคาจากราคาปกติ อย่าพลาด! (ในฟังก์ชั่น ส่งเสริมการขาย )

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 20-27 เมษายน 2558 

รายละเอียดโปรโมชั่น: ไอเทมลดราคาจากราคาปกติ อย่าพลาด!

-ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ จากราคาปกติ 50 Gold ลดเหลือ 28 Gold

-ยันต์พยัคฆ์จิตเลือด1กอง จากราคาปกติ 2900 Gold ลดเหลือ 1888 Gold

-หีบอัญมณี Lv.7 จากราคาปกติ 20240 Gold ลดเหลือ 8888 Gold

-ยันต์พยัคฆ์ทอง1กองใหญ่ จากราคาปกติ 700 Gold ลดเหลือ 488 Gold

-หีบอัญมณีLv.6 จากราคาปกติ 5120 Gold ลดเหลือ 2888 Gold

-หีบอัญมณีLv.5 จากราคาปกติ 1280 Gold ลดเหลือ 888 Gold

-ยันต์พยัคฆ์หยกม่วง1กอง จากราคาปกติ 500 Gold ลดเหลือ 288 Gold

-หีบอัญมณีหยกลาย จากราคาปกติ 640 Gold ลดเหลือ488 Gold

-ติ่มซำ จากราคาปกติ 200 Gold ลดเหลือ 88 Gold

-ห่อท้อ จากราคาปกติ 50 Gold ลดเหลือ 28 Gold

-ยาพยัคฆ์มังกร จากราคาปกติ 50 Gold ลดเหลือ 28 Gold

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


โปรโมชั่่นที่ 3 : เติมเงินใช้จ่ายสะสม Gold ได้รับรางวัลสุดคุ้ม (ในฟังก์ชั่น สมนาคุณใช้จ่าย)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 20-30 เมษายน 2558

รายละเอียดโปรโมชั่น: ใช้จ่ายสะสมตามจำนวนที่ระบุ จะได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ แต่จะได้เฉพาะที่ใช้จ่ายสะสมถึงเท่านั้น ไม่นับรวมจำนวนก่อนหน้า

-เติมเงินสะสม 750 Gold จะได้รับ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 5 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 5 ชิ้น จิตอสูร 5 ชิ้น ยันต์หยก 5 ชิ้น ยันต์EXPใหญ่ 2 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.4 จำนวน 2 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 1500 Gold จะได้รับ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 10 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 10 ชิ้น จิตอสูร 10 ชิ้น ยันต์หยก 10 ชิ้น ยันต์EXPใหญ่ 4 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.4 จำนวน 4 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 4500 Gold จะได้รับ ยันต์EXP Lv.6 จำนวน 2 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 15 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 30 ชิ้น จิตอสูร 15 ชิ้น ยันต์หยก 30 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.5 จำนวน 2 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 9000 Gold จะได้รับ ยันต์EXP Lv.6 จำนวน 4 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 20 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 60 ใบ จิตอสูร 20 ชิ้น ยันต์หยก 60 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.5 จำนวน 4 ชิ้น 

-เติมเงินสะสม 18000 Gold จะได้รับ หีบอัญมณี Lv.6 จำนวน 2 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 25 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 120 ใบ ชิ้น จิตอสูร 25 ชิ้น ยันต์หยก 120 ชิ้น ยันต์EXP Lv.7 จำนวน 2 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 27000 Gold จะได้รับ หีบอัญมณี Lv.6 จำนวน 4 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 30 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 180 ใบ ชิ้น จิตอสูร 30 ชิ้น ยันต์หยก 180 ชิ้น ยันต์EXP Lv.7 จำนวน 4 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 45000 Gold จะได้รับ หีบอัญมณี Lv.7 จำนวน 2 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 35 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 300 ใบ ชิ้น จิตอสูร 35 ชิ้น ยันต์หยก 300 ชิ้น ยันต์EXP Lv.8 จำนวน 2 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 75000 Gold จะได้รับ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 40 ชิ้น อัญมณีป้องกันเวทย์ 8 จำนวน 1 ชิ้น จิตอสูร 40 ชิ้น ยันต์EXP Lv.9 จำนวน 2 ชิ้น หีบเหลือล้น 50 ล้าน จำนวน 10 ชิ้น อัญมณีป้องกันกายภาพ 8 จำนวน 1 ชิ้น

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

3.หลังจากเติมเงินสะสมครบตามเงื่อนไข ผู้เล่นสามารถกดรับรางวัลได้ที่ไอค่อน ของขวัญ ด้านบนซ้ายของเกมส์


กิจกรรม รางวัลล็อคอิน

ระยะเวลากิจกรรม: วันที่ 20-27 เมษายน 2558

รายละเอียดกิจกรรม: ล็อคอินทุกวันในช่วงกิจกรรม จะได้รับรางวัลตามที่กำหนดในแต่ละวัน

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 20 เมษายน จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 3 ชิ้น การ์ดGold 1 ใบ การ์ดเหรียญแสนทองแดง 1 ใบ

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 21 เมษายน จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 6 ชิ้น การ์ดGold 2 ใบ การ์ดเหรียญแสนทองแดง 2 ใบ

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 22 เมษายน จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 9 ชิ้น การ์ดGold 3 ใบ การ์ดเหรียญแสนทองแดง 3 ใบ

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 23 เมษายน จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 12 ชิ้น การ์ดGold 4 ใบ การ์ดเหรียญแสนทองแดง 4 ใบ

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 24 เมษายน จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 15 ชิ้น การ์ดGold 5 ใบ การ์ดเหรียญแสนทองแดง 5 ใบ

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 25 เมษายน จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร  18 ชิ้น การ์ดGold 6 ใบ การ์ดเหรียญแสนทองแดง 6 ใบ

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 26 เมษายน จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 21 ชิ้น การ์ดGold 7 ใบ การ์ดเหรียญแสนทองแดง 7 ใบ

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 00.00 น.

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


ขอให้ผู้เล่นทุกท่านสนุกกับเกมส์ 3K Legend ค่ะ


ทีมงานเกมส์ 3K Legend

Lemongame

Facebook

ศูนย์บริการลูกค้า

บริการลูกค้า: คลิก

Phone: +66(0)808 799 007

Line ID:

Office Hours: 08:30-21:30

Copyright 2014 lemongame.net, All rights reserved.