โปรโมชั่นประจำวันที่ 27 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2558

โปรโมชั่นประจำวันที่ 27 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2558


โปรโมชั่นที่ 1 เติมเงินตามจำนวนที่กำหนด รับรางวัลสุดคุ้ม! ( ในฟังก์ชั่น ตอบแทน)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 27-30 เมษายน 2558

รายละเอียดโปรโมชั่น: เติมเงินตามจำนวนที่กำหนด จะได้รับรางวัลตามที่ระบุไว้ในแต่ละจำนวน

-เติมเงินในครั้งเดียว 300-599 Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 6 ชิ้น ยันต์หยก 3 ชิ้น จิตอสูร 6 ชิ้น  การ์ดเหรียญล้านทองแดง 3 ชิ้น 

-เติมเงินในครั้งเดียว 600-999 Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 12 ชิ้น ยันต์หยก 6 ชิ้น จิตอสูร 12 ชิ้น การ์ดเหรีญล้านทองแดง 6 ชิ้น 

-เติมเงินในครั้งเดียว1000-1999 Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 20 ชิ้น ยันต์หยก 10 ชิ้น จิตอสูร 20 ชิ้น การ์ดเหรีญล้านทองแดง 10 ชิ้น 

-เติมเงินในครั้งเดียว2000-2999 Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 40 ชิ้น ยันต์หยก 20 ชิ้น จิตอสูร 40 ชิ้น การ์ดเหรีญล้านทองแดง 20 ชิ้น 

-เติมเงินในครั้งเดียว3000-3999 Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 60 ชิ้น ยันต์หยก 30 ชิ้น จิตอสูร 60 ชิ้น การ์ดเหรีญล้านทองแดง 30 ชิ้น 

-เติมเงินในครั้งเดียว4000-5999 Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 80 ชิ้น ยันต์หยก 40 ชิ้น จิตอสูร 80 ชิ้น การ์ดเหรีญล้านทองแดง 40 ชิ้น 

-เติมเงินในครั้งเดียว6000-6999 Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 120 ชิ้น ยันต์หยก 60 ชิ้น จิตอสูร 120 ชิ้น การ์ดเหรีญล้านทองแดง 60 ชิ้น 

-เติมเงินในครั้งเดียว7000 Goldขึ้นไป จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 140 ชิ้น ยันต์หยก 70 ชิ้น จิตอสูร 140 ชิ้น การ์ดเหรีญล้านทองแดง 70 ชิ้น 

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

3.โปรโมชั่นที่ได้รับ จะได้รับเฉพาะโปรโมชั่นตามจำนวนเงินที่เติมเท่านั้น จะไม่ได้รับในโปรโมชั่นรับโบนัสการเติมเงินในจำนวนอื่น


โปรโมชั่นที่ 2 ซื้อไอเทม เพิ่มอันดับต่อสู้ (ในฟังก์ชั่น อันดับต่อสู้)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 27-30 เมษายน 2558

รายละเอียดโปรโมชั่น: แพ็คเกจไอเทมสุดคุ้มจำกัดจำนวน แค่ชุดแพ็คเกจละ 5 ชุด เท่านั้น 

-เเพ็คเกจที่1 ราคา 188 Gold จะได้รับ ติ่มซำ 5 ชิ้น ซาลาเปา 15 ลูก หมี่อายุยืน 10 ชิ้น

-เเพ็คเกจที่2 ราคา 888 Gold จะได้รับ ยันต์พยัคฆ์ทอง 100 ชิ้น ยันต์พยัคฆ์เหยกม่วง 100 ชิ้น ยันต์พยัคฆ์จิตเลือด 100 ชิ้น

-เเพ็คเกจที่4 ราคา 2888Gold จะได้รับ หีบอัญมณี Lv.5 จำนวน 2 ชิ้น หีบยันต์ อัญมณี Lv.6 จำนวน 2 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.7 จำนวน 2 ชิ้น

-เเพ็คเกจที่5 ราคา 2888Gold จะได้รับ ยันต์ EXP Lv.8 จำนวน 2 ชิ้น ยันต์EXP Lv.9 จำนวน 2 ชิ้น ยันต์ EXP Lv.7 จำนวน 2 ชิ้น

-เเพ็คเกจที่6 ราคา 1888Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร จำนวน 50 ชิ้น จิตอสูร จำนวน 50 ชิ้น ยันต์หยก จำนวน 50 ชิ้น

--เเพ็คเกจที่7 ราคา 1888Gold จะได้รับ ห่่อท้อ จำนวน 50 ชิ้น จิตอสูร 50 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 50 ชิ้น

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558

2.จำกัดแพ็คเกจละ 5 ชุดเท่านั้น  

3.ผู้เล่น 1 คน สามารถซื้อได้มากกว่า 1 แพ็คเกจในโปรโมชั่นนี้ และสามารถซื้อแพ็คเกจเดิมซ้ำได้มากกว่า 1 ชุด

4.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


โปรโมชั่นที่ 3 ไอเทมสุดคุ้ม ลดราคาจากราคาปกติ อย่าพลาด! (ในฟังก์ชั่น ส่งเสริมการขาย )

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 27 เมษายน-4 พฤษภาคม 2558 

รายละเอียดโปรโมชั่น: ไอเทมลดราคาจากราคาปกติ อย่าพลาด!

-ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ จากราคาปกติ 50 Gold ลดเหลือ 28 Gold

-ยันต์พยัคฆ์จิตเลือด1กอง จากราคาปกติ 2900 Gold ลดเหลือ 1888 Gold

-หีบอัญมณี Lv.7 จากราคาปกติ 20240 Gold ลดเหลือ 8888 Gold

-ยันต์พยัคฆ์ทอง1กองใหญ่ จากราคาปกติ 700 Gold ลดเหลือ 488 Gold

-หีบอัญมณีLv.6 จากราคาปกติ 5120 Gold ลดเหลือ 2888 Gold

-หีบอัญมณีLv.5 จากราคาปกติ 1280 Gold ลดเหลือ 888 Gold

-ยันต์พยัคฆ์หยกม่วง1กอง จากราคาปกติ 500 Gold ลดเหลือ 288 Gold

-หีบอัญมณีหยกลาย จากราคาปกติ 640 Gold ลดเหลือ488 Gold

-ติ่มซำ จากราคาปกติ 200 Gold ลดเหลือ 88 Gold

-ห่อท้อ จากราคาปกติ 50 Gold ลดเหลือ 28 Gold

-ยาพยัคฆ์มังกร จากราคาปกติ 50 Gold ลดเหลือ 28 Gold

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


กิจกรรม รางวัลล็อคอิน

ระยะเวลากิจกรรม: วันที่่ 27 เมษายน-4 พฤษภาคม2558

รายละเอียดกิจกรรม: ล็อคอินทุกวันในช่วงกิจกรรม จะได้รับรางวัลตามที่กำหนดในแต่ละวัน

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 27 เมษายน จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 2 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 1 ใบ จิตอสูร 2 ชิ้น ยันต์หยก 2 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 28 เมษายน จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 4 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 2 ใบ จิตอสูร 4 ชิ้น ยันต์หยก 4 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 29 เมษายน จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 6 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 3 ใบ จิตอสูร 6 ชิ้น ยันต์หยก 6 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 30 เมษายน จะได้รับ  ยาพยัคฆ์มังกร 8 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 4 ใบ จิตอสูร 8 ชิ้น ยันต์หยก 8 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 1 พฤษภาคม จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 10 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 5 ใบ จิตอสูร 10 ชิ้น ยันต์หยก 10 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 2 พฤษภาคม จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 12 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 6 ใบ จิตอสูร 12 ชิ้น ยันต์หยก 12 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 3 พฤษภาคม จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 14 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 7 ใบ จิตอสูร 14 ชิ้น ยันต์หยก 14 ชิ้น

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 4พฤษภาคม 2558 เวลา 00.00 น.

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


ขอให้ผู้เล่นทุกท่านสนุกกับการเล่นเกมส์ 3K Legend ค่ะ

ทีมงาน 3K Legend

Lemongame

Facebook

ศูนย์บริการลูกค้า

บริการลูกค้า: คลิก

Phone: +66(0)808 799 007

Line ID:

Office Hours: 08:30-21:30

Copyright 2014 lemongame.net, All rights reserved.