โปรโมชั่นประจำวันที่ 4-11 พฤษภาคม 2558

โปรโมชั่นประจำวันที่ 4-11 พฤษภาคม 2558


โปรโมชั่นที่ 1 เติมเงินตามจำนวนที่กำหนด รับรางวัลสุดคุ้ม! ( ในฟังก์ชั่น ตอบแทน)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2558

รายละเอียดโปรโมชั่น: เติมเงินตามจำนวนที่กำหนด จะได้รับรางวัลตามที่ระบุไว้ในแต่ละจำนวน

-เติมเงินในครั้งเดียว 100-199 Gold จะได้รับ การ์ด Gold 5 ชิ้น จิตอสูร 2 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 1 ชิ้น

-เติมเงินในครั้งเดียว 200-299 Gold จะได้รับ การ์ด Gold 10 ชิ้น จิตอสูร 4 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 2 ชิ้น

-เติมเงินในครั้งเดียว 300-599 Gold จะได้รับ การ์ด Gold 15 ชิ้น จิตอสูร 6 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 3 ชิ้น

-เติมเงินในครั้งเดียว 600-999 Gold จะได้รับการ์ด Gold 30 ชิ้น จิตอสูร 12 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 6 ชิ้น

-เติมเงินในครั้งเดียว 1000-1999 Gold จะได้รับ การ์ด Gold 50 ชิ้น จิตอสูร 20 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 10 ชิ้น

-เติมเงินในครั้งเดียว 2000-2999 Gold จะได้รับ การ์ด Gold 100 ชิ้น จิตอสูร 40 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 20 ชิ้น

-เติมเงินในครั้งเดียว 3000-3999 Gold จะได้รับ การ์ด Gold 150 ชิ้น จิตอสูร 60 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 30 ชิ้น

-เติมเงินในครั้งเดียว 4000-5999 Gold จะได้รับ การ์ด Gold 200 ชิ้น จิตอสูร 80 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 40 ชิ้น

-เติมเงินในครั้งเดียว 6000-6999 Gold จะได้รับ การ์ด Gold 300 ชิ้น จิตอสูร 120 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 60 ชิ้น

-เติมเงินในครั้งเดียว 7000-9999 Gold จะได้รับ การ์ด Gold 350 ชิ้น จิตอสูร 140 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 70 ชิ้น

-เติมเงินในครั้งเดียว 10000 Gold ขึ้นไป จะได้รับ การ์ด Gold 500 ชิ้น จิตอสูร 200 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 100 ชิ้น

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

3.โปรโมชั่นที่ได้รับ จะได้รับเฉพาะโปรโมชั่นตามจำนวนเงินที่เติมเท่านั้น จะไม่ได้รับในโปรโมชั่นรับโบนัสการเติมเงินในจำนวนอื่น


โปรโมชั่นที่ 2 ซื้อไอเทม เพิ่มอันดับต่อสู้ (ในฟังก์ชั่น อันดับต่อสู้)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2558

รายละเอียดโปรโมชั่น: แพ็คเกจไอเทมสุดคุ้มจำกัดจำนวน แค่ชุดแพ็คเกจละ 5 ชุด เท่านั้น 

-เเพ็คเกจที่1 ราคา 188 Gold จะได้รับ ติ่มซำ 5 ชิ้น ซาลาเปา 15 ลูก หมี่อายุยืน 10 ชิ้น

-เเพ็คเกจที่2 ราคา 888 Gold จะได้รับ ยันต์พยัคฆ์ทอง 100 ชิ้น ยันต์พยัคฆ์เหยกม่วง 100 ชิ้น ยันต์พยัคฆ์จิตเลือด 100 ชิ้น

-เเพ็คเกจที่3 ราคา 2888Gold จะได้รับ หีบอัญมณี Lv.5 จำนวน 2 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.6 จำนวน 2 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.7 จำนวน 2 ชิ้น

-เเพ็คเกจที่4 ราคา 2888Gold จะได้รับ ยันต์ EXP Lv.8 จำนวน 2 ชิ้น ยันต์EXP Lv.9 จำนวน 2 ชิ้น ยันต์ EXP Lv.7 จำนวน 2 ชิ้น

-เเพ็คเกจที่5 ราคา 1888Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร จำนวน 50 ชิ้น จิตอสูร จำนวน 50 ชิ้น ยันต์หยก จำนวน 50 ชิ้น

--เเพ็คเกจที่6 ราคา 1888Gold จะได้รับ ห่่อท้อ จำนวน 50 ชิ้น จิตอสูร 50 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 50 ชิ้น

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558

2.จำกัดแพ็คเกจละ 5 ชุดเท่านั้น  

3.ผู้เล่น 1 คน สามารถซื้อได้มากกว่า 1 แพ็คเกจในโปรโมชั่นนี้ และสามารถซื้อแพ็คเกจเดิมซ้ำได้มากกว่า 1 ชุด

4.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


โปรโมชั่นที่ 3 ไอเทมสุดคุ้ม ลดราคาจากราคาปกติ อย่าพลาด! (ในฟังก์ชั่น ส่งเสริมการขาย )

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 4-11 พฤษภาคม 2558 

รายละเอียดโปรโมชั่น: ไอเทมลดราคาจากราคาปกติ อย่าพลาด!

-ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ จากราคาปกติ 50 Gold ลดเหลือ 28 Gold

-ยันต์พยัคฆ์จิตเลือด1กอง จากราคาปกติ 2900 Gold ลดเหลือ 1888 Gold

-หีบอัญมณี Lv.7 จากราคาปกติ 20240 Gold ลดเหลือ 8888 Gold

-ยันต์พยัคฆ์ทอง1กองใหญ่ จากราคาปกติ 700 Gold ลดเหลือ 488 Gold

-หีบอัญมณีLv.6 จากราคาปกติ 5120 Gold ลดเหลือ 2888 Gold

-หีบอัญมณีLv.5 จากราคาปกติ 1280 Gold ลดเหลือ 888 Gold

-ยันต์พยัคฆ์หยกม่วง1กอง จากราคาปกติ 500 Gold ลดเหลือ 288 Gold

-หีบอัญมณีหยกลาย จากราคาปกติ 640 Gold ลดเหลือ488 Gold

-ติ่มซำ จากราคาปกติ 200 Gold ลดเหลือ 88 Gold

-ห่อท้อ จากราคาปกติ 50 Gold ลดเหลือ 28 Gold

-ยาพยัคฆ์มังกร จากราคาปกติ 50 Gold ลดเหลือ 28 Gold

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


กิจกรรม รางวัลล็อคอิน

ระยะเวลากิจกรรม: วันที่่ 4-11 พฤษภาคม2558

รายละเอียดกิจกรรม: ล็อคอินทุกวันในช่วงกิจกรรม จะได้รับรางวัลตามที่กำหนดในแต่ละวัน

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 4 พฤษภาคม จะได้รับ ยันต์หยก 2 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 3 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 1 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 5 พฤษภาคม จะได้รับ ยันต์หยก 4 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 6 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 2 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 6 พฤษภาคม จะได้รับ ยันต์หยก 6 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 9 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 3 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 7 พฤษภาคม จะได้รับ ยันต์หยก 8 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 12 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 4 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 8 พฤษภาคม จะได้รับ ยันต์หยก 10 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 15 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 5 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 9 พฤษภาคม จะได้รับ ยันต์หยก 12 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 18 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 6 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 10 พฤษภาคม จะได้รับ ยันต์หยก 14 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 21 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 7ชิ้น

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 00.00 น.

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


ขอให้ผู้เล่นทุกท่านสนุกกับการเล่นเกมส์ 3K Legend ค่ะ


ทีมงานเกมส์ 3K Legend

Lemongame

Facebook

ศูนย์บริการลูกค้า

บริการลูกค้า: คลิก

Phone: +66(0)808 799 007

Line ID:

Office Hours: 08:30-21:30

Copyright 2014 lemongame.net, All rights reserved.