โปรโมชั่นประจำวันที่ 1-8 มิถุนายน 2558

โปรโมชั่นประจำวันที่ 1-8 มิถุนายน 2558


โปรโมชั่นที่ 1 ไอเทมสุดคุ้ม ลดราคาจากราคาปกติ อย่าพลาด! (ในฟังก์ชั่น ส่งเสริมการขาย )

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 1-8 มิถุนายน 2558 

รายละเอียดโปรโมชั่น: ไอเทมลดราคาจากราคาปกติ อย่าพลาด!

-ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ จากราคาปกติ 50 Gold ลดเหลือ 28 Gold

-ยันต์พยัคฆ์จิตเลือด1กอง จากราคาปกติ 2900 Gold ลดเหลือ 1888 Gold

-หีบอัญมณี Lv.7 จากราคาปกติ 20240 Gold ลดเหลือ 8888 Gold

-ยันต์พยัคฆ์ทอง1กองใหญ่ จากราคาปกติ 700 Gold ลดเหลือ 488 Gold

-หีบอัญมณีLv.6 จากราคาปกติ 5120 Gold ลดเหลือ 2888 Gold

-หีบอัญมณีLv.5 จากราคาปกติ 1280 Gold ลดเหลือ 888 Gold

-ยันต์พยัคฆ์หยกม่วง1กอง จากราคาปกติ 500 Gold ลดเหลือ 288 Gold

-หีบอัญมณีหยกลาย จากราคาปกติ 640 Gold ลดเหลือ488 Gold

-การ์ดพยัคฆ์หาญ  จากราคาปกติ 8888 Gold ลดเหลือ 888 Gold

-การ์ดหมีโหด จากราคาปกติ 6666 Gold ลดเหลือ 666 Gold

-ติ่มซำ จากราคาปกติ 200 Gold ลดเหลือ 88 Gold

-ห่อท้อ จากราคาปกติ 50 Gold ลดเหลือ 28 Gold

-ยาพยัคฆ์มังกร จากราคาปกติ 50 Gold ลดเหลือ 28 Gold

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันจันทร์ที่8 มิถุนายน 2558

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


โปรโมชั่นที่ 2 ซื้อไอเทม เพิ่มอันดับต่อสู้ (ในฟังก์ชั่น อันดับต่อสู้)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 1-8 มิถุนายน 2558

รายละเอียดโปรโมชั่น: แพ็คเกจไอเทมสุดคุ้มจำกัดจำนวน แค่ชุดแพ็คเกจละ 5 ชุด เท่านั้น 

-เเพ็คเกจที่1 ราคา 288 Gold จะได้รับ ติ่มซำ 10 ชิ้น ซาลาเปา 10 ลูก หมี่อายุยืน 10 ชิ้น

-เเพ็คเกจที่2 ราคา 888 Gold จะได้รับ ยันต์พยัคฆ์ทอง 100 ชิ้น ยันต์พยัคฆ์เหยกม่วง 100 ชิ้น ยันต์พยัคฆ์จิตเลือด 100 ชิ้น

-เเพ็คเกจที่3 ราคา 1888Gold จะได้รับ หีบอัญมณี Lv.5 จำนวน 3 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.6 จำนวน 2 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.7 จำนวน 1 ชิ้น

-เเพ็คเกจที่4 ราคา 2888Gold จะได้รับ ยันต์ EXP Lv.8 จำนวน 2 ชิ้น ยันต์EXP Lv.9 จำนวน 2 ชิ้น ยันต์ EXP Lv.7 จำนวน 2 ชิ้น

-เเพ็คเกจที่5 ราคา 1888Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร จำนวน 50 ชิ้น จิตอสูร จำนวน 50 ชิ้น ยันต์หยก จำนวน 50 ชิ้น

--เเพ็คเกจที่6 ราคา 2888Gold จะได้รับ ห่อท้อ จำนวน 100 ชิ้น จิตอสูร 100 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 100 ชิ้น

-แพ็คเกจที่7 ราคา 8888 Gold ยันต์EXP Lv.8 จำนวน 2 ชิ้น ยันต์ EXP Lv.9 จำนวน 2 ชิ้น ยันต์ EXP Lv.10 จำนวน 2 ชิ้น

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558

2.จำกัดแพ็คเกจละ 5 ชุดเท่านั้น  

3.ผู้เล่น 1 คน สามารถซื้อได้มากกว่า 1 แพ็คเกจในโปรโมชั่นนี้ และสามารถซื้อแพ็คเกจเดิมซ้ำได้มากกว่า 1 ชุด

4.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


กิจกรรมที่ 1 สำเร็จภารกิจประจำวัน ครบตามเงื่อนไข รอรับรางวัลได้เลย (ในฟังก์ชั่นรางวัลประจำวัน) 

ระยะเวลากิจกรรม: 1-8 มิถุนายน 2558

รายละเอียดกิจกรรม: สำเร็จภารกิจประจำวัน ครบตามเงื่อนไข รับรางวัลตามที่กำหนดของแต่ละเงื่อนไข

-ผู้เล่นทำภารกิจประจำวันสำเร็จครบจำนวน 10 ภารกิจ จะได้รับ ยันต์หยก 5 ชิ้น ยันต์ผลรบ 5 ชิ้น เหรียญหยก 5 ชิ้น

-ผู้เล่นทำภารกิจประจำวันสำเร็จครบจำนวน 20 ภารกิจ จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 5 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 5 ชิ้น จิตอสูร 5 ชิ้น

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


กิจกรรมที่ 2 รางวัลล็อคอิน

ระยะเวลากิจกรรม: วันที่ 1-7 มิถุนายน 2558

รายละเอียดกิจกรรม: ล็อคอินทุกวันในช่วงกิจกรรม จะได้รับรางวัลตามที่กำหนดในแต่ละวัน


-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 1 มิถุนายน จะได้รับ ห่อท้อ 2 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 1 ชิ้น ยาวิญญาณชุนพล 2  ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 2 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 2 มิถุนายน จะได้รับ ห่อท้อ 4 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 2 ชิ้น ยาวิญญาณชุนพล 4 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 4  ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 3 มิถุนายน จะได้รับ ห่อท้อ 6 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 3 ชิ้น ยาวิญญาณชุนพล 6  ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 6 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 4 มิถุนายน จะได้รับ ห่อท้อ 8 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 4 ชิ้น ยาวิญญาณชุนพล 8  ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 8 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 5 มิถุนายน  ห่อท้อ10 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 5 ชิ้น ยาวิญญาณชุนพล 10 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 10 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 6 มิถุนายน จะได้รับ ห่อท้อ 12 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 6 ชิ้น ยาวิญญาณชุนพล 12  ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 12 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 7 มิถุนายน จะได้รับ ห่อท้อ 15 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 7 ชิ้น ยาวิญญาณชุนพล 15  ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 15  ชิ้น


***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 เวลา 00.00 น.

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


ขอให้ผู้เล่นทุกท่านสนุกกับการเล่นเกมส์ 3K Legend ค่ะ

ทีมงานเกมส์ 3K Legend

Lemongame

Facebook

ศูนย์บริการลูกค้า

บริการลูกค้า: คลิก

Phone: +66(0)808 799 007

Line ID:

Office Hours: 08:30-21:30

Copyright 2014 lemongame.net, All rights reserved.