โปรโมชั่นและกิจกรรมประจำวันที่ 8-15 มิถุนายน 2558

โปรโมชั่นและกิจกรรมประจำวันที่ 8-15 มิถุนายน 2558


โปรโมชั่นที่ 1 เติมเงินตามจำนวนที่กำหนด รับรางวัลสุดคุ้ม! ( ในฟังก์ชั่น ตอบแทน)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 8-11 มิถุนายน 2558

รายละเอียดโปรโมชั่น: เติมเงินตามจำนวนที่กำหนด จะได้รับรางวัลตามที่ระบุไว้ในแต่ละจำนวน

-เติมเงินในครั้งเดียว 60-299 Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 3 ชิ้น จิตอสูร 3 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 3 ชิ้น ยันต์EXPกลาง 2 ชิ้น

-เติมเงินในครั้งเดียว 300-999 Gold จะได้รับ ยันต์EXPใหญ่ 2 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 15 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 15 ชิ้น จิตอสูร 15 ชิ้น

-เติมเงินในครั้งเดียว 1000-1999 Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 50 ชิ้น ยันต์EXP Lv.6 จำนวน 2 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 50 ชิ้น จิตอสูร 50 ชิ้น

-เติมเงินในครั้งเดียว 2000-3999 Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 100 ชิ้น จิตอสูร 100 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 100 ชิ้น ยันต์EXP Lv.7 จำนวน 2 ชิ้น

-เติมเงินในครั้งเดียว 4000-5999 Gold จะได้รับ ยันต์EXP Lv.8 จำนวน 2 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 200 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 200 ชิ้น จิตอสูร 200 ชิ้น

-เติมเงินในครั้งเดียว 6000 Gold ขึ้นไป จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 300 ชิ้น ยันต์EXP Lv.9 จำนวน 2 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 300 ชิ้น จิตอสูร 300 ชิ้น

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

3.โปรโมชั่นที่ได้รับ จะได้รับเฉพาะโปรโมชั่นตามจำนวนเงินที่เติมเท่านั้น จะไม่ได้รับในโปรโมชั่นรับโบนัสการเติมเงินในจำนวนอื่น


โปรโมชั่นที่ 2 ไอเทมสุดคุ้ม ลดราคาจากราคาปกติ อย่าพลาด! (ในฟังก์ชั่น ส่งเสริมการขาย )

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 8-15 มิถุนายน 2558

รายละเอียดโปรโมชั่น: ไอเทมลดราคาจากราคาปกติ อย่าพลาด!

-ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ จากราคาปกติ 50 Gold ลดเหลือ 28 Gold

-หีบอัญมณี Lv.7 จากราคาปกติ 20400 Gold ลดเหลือ 8192 Gold

-ยันต์EXPใหญ่ จากราคาปกติ 2400 Gold ลดเหลือ 960 Gold

-ยันต์EXP Lv.10 จากราคาปกติ 76800 Gold ลดเหลือ 30720 Gold

-หีบอัญมณี Lv.6 จากราคาปกติ 5120 Gold ลดเหลือ 2048 Gold

-ยันต์EXPกลาง จากราคาปกติ 1200 Gold ลดเหลือ 480 Gold

-หีบอัญมณี Lv.5 จากราคาปกติ 1280 Gold ลดเหลือ 512 Gold

-ยันต์EXP Lv.9 จากราคาปกติ 38400 Gold ลดเหลือ 15360 Gold

-ยันต์EXP Lv.8 จากราคาปกติ 19200 Gold ลดเหลือ 7680 Gold

-ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน จากราคาปกติ 400 Gold ลดเหลือ 168 Gold

-ยันต์EXP เล็ก จากราคาปกติ 600 Gold ลดเหลือ 240 Gold

-ยันต์EXP Lv.7 จากราคาปกติ 9600 Gold ลดเหลือ 3840 Gold

-ชิ้นส่วนเซ็กเธาว์ จากราคาปกติ 300 Gold ลดเหลือ 128 Gold

-ยาพยัคฆ์มังกร จากราคาปกติ 50 Gold ลดเหลือ 28 Gold

-ยันต์EXP Lv.6 จากราคาปกติ 4800 Gold ลดเหลือ 1920 Gold

-ชิ้นส่วนเหงื่อโลหิต จากราคาปกติ 200 Gold ลดเหลือ 88 Gold

-ห่อท้อ จากราคาปกติ 50 Gold ลดเหลือ 28 Gold

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


กิจกรรมที่ 1 สำเร็จภารกิจประจำวัน ครบตามเงื่อนไข รอรับรางวัลได้เลย (ในฟังก์ชั่นรางวัลประจำวัน) 

ระยะเวลากิจกรรม: 8-15 มิถุนายน 2558

รายละเอียดกิจกรรม: สำเร็จภารกิจประจำวัน ครบตามเงื่อนไข รับรางวัลตามที่กำหนดของแต่ละเงื่อนไข

-ผู้เล่นทำภารกิจประจำวันสำเร็จครบจำนวน 10 ภารกิจ จะได้รับ ยันต์หยก 5 ชิ้น ยันต์ผลรบ 5 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.3 จำนวน 2 ชิ้น

-ผู้เล่นทำภารกิจประจำวันสำเร็จครบจำนวน 20 ภารกิจ จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 5 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 5 ชิ้น จิตอสูร 5 ชิ้น

***หมายเหตุ***

1.กิจกรรมสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 15มิถุนายน 2558

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


กิจกรรมที่ 2 เทพโชคลาภ

ระยะเวลากิจกรรม: 8-15 มิถุนายน 2558

รายละเอียดกิจกรรม: เขย่าต้นเขย่าเงินได้ Silver มากกว่าปกติ 30%

-ผู้เล่นสามารถเขย่าต้นเขย่าเงินได้ฟรี 10 ครั้ง โดยเลือกกดปุ่มคำว่า เขย่า

-ผู้เล่นสามารถใช้Gold จำนวน 40 Gold เขย่าต้นเขย่าเงินได้ 10 ครั้ง โดยกดปุ่มคำว่า เขย่า 10 ครั้ง

***หมายเหตุ***

1.กิจกรรมสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


กิจกรรมที่ 3 รางวัลล็อคอิน

ระยะเวลากิจกรรม: วันที่ 8-14 มิถุนายน 2558

รายละเอียดกิจกรรม: ล็อคอินทุกวันในช่วงกิจกรรม จะได้รับรางวัลตามที่กำหนดในแต่ละวัน


-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 8 มิถุนายน จะได้รับ ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ จำนวน 2 ชิ้น ยันต์EXPเล็ก 1 ชิ้น ยันต์หยก 2 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 1 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 9 มิถุนายน จะได้รับ ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 4 ชิ้น ยันต์EXPเล็ก 2 ชิ้น ยันต์หยก 4 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 2 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 10 มิถุนายน จะได้รับ ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 6 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 3 ชิ้น ยันต์EXPกลาง 1 ชิ้น ยันต์หยก 6 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 11 มิถุนายน จะได้รับ ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 8 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 4 ชิ้น ยันต์EXPกลาง 2 ชิ้น ยันต์หยก 8 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 12 มิถุนายน จะได้รับ ยันต์EXPใหญ่ 1 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 5 ชิ้น ยันต์หยก 10 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 10 ชิ้น

 -ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 13 มิถุนายน ยันต์EXPใหญ่ 2 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 6 ชิ้น ยันต์หยก 12 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 12 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 14 มิถุนายน จะได้รับ ยันต์EXPใหญ่ 3 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 7 ชิ้น ยันต์หยก 15 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 15 ชิ้น

***หมายเหตุ***

1.กิจกรรมสิ้นสุดวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 เวลา 00.00 น.

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


ขอให้ผู้เล่นทุกท่านสนุกกับการเล่นเกมส์ 3K Legend ค่ะ

ทีมงานเกมส์ 3K Legend

Lemongame

Facebook

ศูนย์บริการลูกค้า

บริการลูกค้า: คลิก

Phone: +66(0)808 799 007

Line ID:

Office Hours: 08:30-21:30

Copyright 2014 lemongame.net, All rights reserved.