โปรโมชั่นและกิจกรรมประจำวันที่ 23-29 มิถุนายน 2558

โปรโมชั่นและกิจกรรมประจำวันที่ 23-29 มิถุนายน 2558


โปรโมชั่นที่ 1 : เติมเงินสะสม Gold ได้รับรางวัลสุดคุ้ม (ในฟังก์ชั่น ตอบแทนนอก)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 23-26 มิถุนายน 2558

รายละเอียดโปรโมชั่น: เติมเงินสะสมตามจำนวนที่ระบุ จะได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ (นับเฉพาะที่เติมเงินสะสมในช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้น)

-เติมเงินสะสม 500 Gold จะได้รับ อัญมณีป้องกันกายภาพ 4 จำนวน 2 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 5 ชิ้น อัญมณีป้องกันเวทย์ 4 จำนวน 2 ชิ้น ยันต์หยก 5 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 5 ชิ้น ยันต์EXP Lv.6 จำนวน 3 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 1000 Gold จะได้รับ อัญมณีป้องกันกายภาพ 4 จำนวน 3 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 10 ชิ้น อัญมณีป้องกันเวทย์ 4 จำนวน 3 ชิ้น ยันต์หยก 10 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 10 ชิ้น ยันต์ EXP Lv.6 จำนวน 5 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 3000 Gold จะได้รับ อัญมณีป้องกันเวทย์ 5 จำนวน 2 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 15 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 30 ชิ้น ยันต์EXP Lv.7 จำนวน 3 ชิ้น ยันต์หยก 30 ชิ้น อัญมณีป้องกันกายภาพ 5 จำนวน 2 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 6000 Gold จะได้รับ อัญมณีป้องกันเวทย์ 5 จำนวน 3 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 20 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 60 ชิ้น ยันต์ EXP Lv.7 จำนวน 5 ชิ้น ยันต์หยก 60 ชิ้น อัญมณีป้องกันกายภาพ 5 จำนวน 3 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 12000 Gold จะได้รับ อัญมณีป้องกันกายภาพ 6 จำนวน 2 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 25 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 120 ชิ้น อัญมณีป้องกันเวทย์ 6 จำนวน 2 ชิ้น ยันต์หยก 120 ชิ้น ยันต์ EXP LV.8 จำนวน 3 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 18000 Gold จะได้รับ อัญมณีป้องกันกายภาพ 6 จำนวน3 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 30 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 180 ชิ้น อัญมณีป้องกันเวทย์ 6 จำนวน 3 ชิ้น ยันต์หยก 180 ชิ้น ยันต์ EXP Lv.8 จำนวน 5 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 30000 Gold จะได้รับ อัญมณีป้องกันเวทย์ 7 จำนวน 2 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 35 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 300 ชิ้น อัญมณีป้องกันกายภาพ 7 จำนวน 2 ชิ้น ยันต์หยก 300 ชิ้น ยันต์ EXP Lv.9 จำนวน 3 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 50000 Gold จะได้รับ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 40 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 500 ชิ้น ยันต์หยก 500 ชิ้น อัญมณีป้องกันเวทย์ 8 จำนวน 2 ชิ้น อัญมณีป้องกันกายภาพ 8 จำนวน 2 ชิ้น ยันต์ EXP Lv.10 จำนวน 3 ชิ้น

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

3.หลังจากเติมเงินสะสมครบตามเงื่อนไข ผู้เล่นสามารถกดรับรางวัลได้ที่ไอค่อน ของขวัญ ด้านบนซ้ายของเกมส์


โปรโมชั่นที่ 2 ซื้อไอเทม เพิ่มอันดับต่อสู้ (ในฟังก์ชั่น อันดับต่อสู้)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 23-29 มิถุนายน 2558

รายละเอียดโปรโมชั่น: แพ็คเกจไอเทมสุดคุ้มจำกัดจำนวน แค่ชุดแพ็คเกจละ 5 ชุด เท่านั้น 

-เเพ็คเกจที่1 ราคา 288 Gold จะได้รับ ติ่มซำ 10 ชิ้น ซาลาเปา 10 ลูก หมี่อายุยืน 10 ชิ้น

-เเพ็คเกจที่2 ราคา 888 Gold จะได้รับ ยันต์พยัคฆ์ทอง 100 ชิ้น ยันต์พยัคฆ์เหยกม่วง 100 ชิ้น ยันต์พยัคฆ์จิตเลือด 100 ชิ้น

-เเพ็คเกจที่3 ราคา 1888Gold จะได้รับ หีบอัญมณี Lv.5 จำนวน 3 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.6 จำนวน 2 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.7 จำนวน 1 ชิ้น

-เเพ็คเกจที่4 ราคา 2888Gold จะได้รับ ยันต์ EXP Lv.8 จำนวน 2 ชิ้น ยันต์EXP Lv.9 จำนวน 2 ชิ้น ยันต์ EXP Lv.7 จำนวน 2 ชิ้น

-เเพ็คเกจที่5 ราคา 1888Gold จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร จำนวน 50 ชิ้น จิตอสูร จำนวน 50 ชิ้น ยันต์หยก จำนวน 50 ชิ้น

--เเพ็คเกจที่6 ราคา 2888Gold จะได้รับ ห่อท้อ จำนวน 100 ชิ้น จิตอสูร 100 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 100 ชิ้น

--เเพ็คเกจที่7 ราคา 8888Gold จะได้รับยันต์ EXP Lv.8 จำนวน 2 ชิ้น ยันต์EXP Lv.9 จำนวน 2 ชิ้น ยันต์ EXP Lv.10 จำนวน 2 ชิ้น

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558

2.จำกัดแพ็คเกจละ 5 ชุดเท่านั้น  

3.ผู้เล่น 1 คน สามารถซื้อได้มากกว่า 1 แพ็คเกจในโปรโมชั่นนี้ และสามารถซื้อแพ็คเกจเดิมซ้ำได้มากกว่า 1 ชุด

4.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


โปรโมชั่นที่ 3 ไอเทมสุดคุ้ม ลดราคาจากราคาปกติ อย่าพลาด! (ในฟังก์ชั่น ส่งเสริมการขาย )

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 23-29 มิถุนายน 2558 

รายละเอียดโปรโมชั่น: ไอเทมลดราคาจากราคาปกติ อย่าพลาด!

-ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ จากราคาปกติ 50 Gold ลดเหลือ 28 Gold

-หีบอัญมณี Lv.7 จากราคาปกติ 20480 Gold ลดเหลือ 8192 Gold

-ยันต์EXPใหญ่ จากราคาปกติ 2400 Gold ลดเหลือ 960 Gold

-ยันต์EXP Lv.10 จากราคาปกติ 76800 Gold ลดเหลือ 30720 Gold

-หีบอัญมณีLv.6 จากราคาปกติ 5120 Gold ลดเหลือ 2048 Gold

-หีบอัญมณีLv.5 จากราคาปกติ 1280 Gold ลดเหลือ 512 Gold

-ยันต์EXPกลาง.จากราคาปกติ 1200 Gold ลดเหลือ 480 Gold

-หีบอัญมณี Lv.5 จากราคาปกติ 1280 Gold ลดเหลือ 512 Gold

-ยันต์EXP Lv.9 จากราคาปกติ 38400 Gold ลดเหลือ 15360 Gold

-ยันต์ EXP Lv.8 จากราคาปกติ 19200 Gold ลดเหลือ 7680 Gold

-ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน จากราคาปกติ 400 Gold ลดเหลือ 168 Gold

-ยันต์EXPเล็ก จากราคาปกติ 600 Gold ลดเหลือ 240 Gold

-ยันต์EXP Lv.7 จากราคาปกติ 9600 Gold ลดเหลือ 3840 Gold

-ชิ้นส่วนเซ็กเธาว์ จากราคาปกติ 300 Gold ลดเหลือ 128 Gold

-ยาพยัคฆ์มังกร จากราคาปกติ 50 Gold ลดเหลือ 28 Gold

-ยันต์EXP Lv.6 จากราคาปกติ 4800 Gold ลดเหลือ 1920 Gold

-ชิ้นส่วนเหงื่อโลหิต จากราคาปกติ 200 Gold ลดเหลือ 88 Gold

-ห่อท้อ จากราคาปกติ 50 Gold ลดเหลือ 28 Gold

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน  2558

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


กิจกรรมที่ 1 สำเร็จภารกิจประจำวัน ครบตามเงื่อนไข รอรับรางวัลได้เลย (ในฟังก์ชั่นรางวัลประจำวัน) 

ระยะเวลากิจกรรม: 23-29 มิถุนายน 2558

รายละเอียดกิจกรรม: สำเร็จภารกิจประจำวัน ครบตามเงื่อนไข รับรางวัลตามที่กำหนดของแต่ละเงื่อนไข

-ผู้เล่นทำภารกิจประจำวันสำเร็จครบจำนวน 10 ภารกิจ จะได้รับ ยันต์หยก 5 ชิ้น ยันต์ผลรบ 5 ชิ้น หีบอัญมณี Lv.3 จำนวน 2 ชิ้น

-ผู้เล่นทำภารกิจประจำวันสำเร็จครบจำนวน 20 ภารกิจ จะได้รับ ยาพยัคฆ์มังกร 5 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 5 ชิ้น จิตอสูร 5 ชิ้น

***หมายเหตุ***

1.กิจกรรมสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


กิจกรรมที่ 2 รางวัลล็อคอิน

ระยะเวลากิจกรรม: วันที่ 23-28 มิถุนายน 2558

รายละเอียดกิจกรรม: ล็อคอินทุกวันในช่วงกิจกรรม จะได้รับรางวัลตามที่กำหนดในแต่ละวัน

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 23 มิถุนายน จะได้รับ ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ จำนวน 2 ชิ้น ยันต์EXPเล็ก 1 ชิ้น ยันต์หยก 2 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 1 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 24 มิถุนายน จะได้รับ ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 4 ชิ้น ยันต์EXPเล็ก 2 ชิ้น ยันต์หยก 4 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 2 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 25 มิถุนายน จะได้รับ ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 6 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 3 ชิ้น ยันต์EXPกลาง 1 ชิ้น ยันต์หยก 6 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 26 มิถุนายน จะได้รับ ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 8 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 4 ชิ้น ยันต์EXPกลาง 2 ชิ้น ยันต์หยก 8 ชิ้น

-ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 27 มิถุนายน จะได้รับ ยันต์EXPใหญ่ 1 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 5 ชิ้น ยันต์หยก 10 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 10 ชิ้น

 -ผู้เล่นล็อคอิน วันที่ 28 มิถุนายน ยันต์EXPใหญ่ 2 ชิ้น การ์ดเหรียญแสนทองแดง 6 ชิ้น ยันต์หยก 12 ชิ้น ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 12 ชิ้น

***หมายเหตุ***

1.กิจกรรมสิ้นสุดวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 00.00 น.

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


ขอให้ผู้เล่นทุกท่านสนุกกับการเล่นเกมส์ 3K Legend ค่ะ

ทีมงานเกมส์ 3K Legend

Lemongame

Facebook

ศูนย์บริการลูกค้า

บริการลูกค้า: คลิก

Phone: +66(0)808 799 007

Line ID:

Office Hours: 08:30-21:30

Copyright 2014 lemongame.net, All rights reserved.