โปรโมชั่นประจำวันที่ 27-30 มิถุนายน 2558

โปรโมชั่นประจำวันที่ 27-30 มิถุนายน 2558


โปรโมชั่นที่ 1 : เติมเงินสะสม Gold ได้รับรางวัลสุดคุ้ม (ในฟังก์ชั่น ตอบแทนนอก)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 27-30 มิถุนายน 2558

รายละเอียดโปรโมชั่น: เติมเงินสะสมตามจำนวนที่ระบุ จะได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ (นับเฉพาะที่เติมเงินสะสมในช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้น)

-เติมเงินสะสม 500 Gold จะได้รับ อัญมณีป้องกันกายภาพ 4 จำนวน 2 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 5 ชิ้น อัญมณีป้องกันเวทย์ 4 จำนวน 2 ชิ้น ยันต์หยก 5 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 5 ชิ้น ยันต์EXP Lv.6 จำนวน 3 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 1000 Gold จะได้รับ อัญมณีป้องกันกายภาพ 4 จำนวน 3 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 10 ชิ้น อัญมณีป้องกันเวทย์ 4 จำนวน 3 ชิ้น ยันต์หยก 10 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 10 ชิ้น ยันต์ EXP Lv.6 จำนวน 5 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 3000 Gold จะได้รับ อัญมณีป้องกันเวทย์ 5 จำนวน 2 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 15 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 30 ชิ้น ยันต์EXP Lv.7 จำนวน 3 ชิ้น ยันต์หยก 30 ชิ้น อัญมณีป้องกันกายภาพ 5 จำนวน 2 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 6000 Gold จะได้รับ อัญมณีป้องกันเวทย์ 5 จำนวน 3 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 20 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 60 ชิ้น ยันต์ EXP Lv.7 จำนวน 5 ชิ้น ยันต์หยก 60 ชิ้น อัญมณีป้องกันกายภาพ 5 จำนวน 3 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 12000 Gold จะได้รับ อัญมณีป้องกันกายภาพ 6 จำนวน 2 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 25 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 120 ชิ้น อัญมณีป้องกันเวทย์ 6 จำนวน 2 ชิ้น ยันต์หยก 120 ชิ้น ยันต์ EXP LV.8 จำนวน 3 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 18000 Gold จะได้รับ อัญมณีป้องกันกายภาพ 6 จำนวน3 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 30 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 180 ชิ้น อัญมณีป้องกันเวทย์ 6 จำนวน 3 ชิ้น ยันต์หยก 180 ชิ้น ยันต์ EXP Lv.8 จำนวน 5 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 30000 Gold จะได้รับ อัญมณีป้องกันเวทย์ 7 จำนวน 2 ชิ้น ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 35 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 300 ชิ้น อัญมณีป้องกันกายภาพ 7 จำนวน 2 ชิ้น ยันต์หยก 300 ชิ้น ยันต์ EXP Lv.9 จำนวน 3 ชิ้น

-เติมเงินสะสม 50000 Gold จะได้รับ ชิ้นส่วนราชสีห์ดุดัน 40 ชิ้น การ์ดเหรียญล้านทองแดง 500 ชิ้น ยันต์หยก 500 ชิ้น อัญมณีป้องกันเวทย์ 8 จำนวน 2 ชิ้น อัญมณีป้องกันกายภาพ 8 จำนวน 2 ชิ้น ยันต์ EXP Lv.10 จำนวน 3 ชิ้น

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

3.หลังจากเติมเงินสะสมครบตามเงื่อนไข ผู้เล่นสามารถกดรับรางวัลได้ที่ไอค่อน ของขวัญ ด้านบนซ้ายของเกมส์


โปรโมชั่นที่ 2 เติมเงินตามจำนวนที่กำหนด รับรางวัลสุดคุ้ม! ( ในฟังก์ชั่น ตอบแทน)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 27-30 มิถุนายน 2558

รายละเอียดโปรโมชั่น: เติมเงินตามจำนวนที่กำหนด จะได้รับรางวัลตามที่ระบุไว้ในแต่ละจำนวน

-เติมเงินในครั้งเดียว 60-299 Gold จะได้รับ ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 2 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 2 ชิ้น จิตอสูร 2 ชิ้น ห่อท้อ 2 ชิ้น

-เติมเงินในครั้งเดียว 300-999 Gold จะได้รับ ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 8 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 8 ชิ้น จิตอสูร 8 ชิ้น ห่อท้อ 8 ชิ้น

-เติมเงินในครั้งเดียว 1000-1999 Gold จะได้รับ ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 25 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 25 ชิ้น จิตอสูร 25 ชิ้น ห่อท้อ 25 ชิ้น

-เติมเงินในครั้งเดียว 2000-3999 Gold จะได้รับ ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 50 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 50 ชิ้น จิตอสูร 50 ชิ้น ห่อท้อ 50 ชิ้น

-เติมเงินในครั้งเดียว 4000-5999 Gold จะได้รับ ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 100 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 100 ชิ้น จิตอสูร 100 ชิ้น ห่อท้อ 100 ชิ้น

-เติมเงินในครั้งเดียว 6000 Gold ขึ้นไป จะได้รับ ยาวิญญาณขุนพลใหญ่ 150 ชิ้น ยาพยัคฆ์มังกร 150 ชิ้น จิตอสูร 150 ชิ้น ห่อท้อ 150 ชิ้น

***หมายเหตุ***

1.โปรโมชั่นสิ้นสุดอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 

2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

3.โปรโมชั่นที่ได้รับ จะได้รับเฉพาะโปรโมชั่นตามจำนวนเงินที่เติมเท่านั้น จะไม่ได้รับในโปรโมชั่นรับโบนัสการเติมเงินในจำนวนอื่น


ขอให้ผู้เล่นทุกท่านสนุกกับการเล่นเกมส์ 3K Legend ค่ะ

ทีมงานเกมส์ 3K Legend

Lemongame

Facebook

ศูนย์บริการลูกค้า

บริการลูกค้า: คลิก

Phone: +66(0)808 799 007

Line ID:

Office Hours: 08:30-21:30

Copyright 2014 lemongame.net, All rights reserved.